Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản tại Việt Nam

Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản tại Việt Nam” (Eco-fair) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, bắt đầu được triển khai từ tháng 4 năm 2020. Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS)-thành viên Hiệp hội hợp tác doanh nghiệp trồng trọt Hà Lan-Việt Nam cùng với các đối tác gồm Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam (VIRI) – cơ quan chủ trì dự án, Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam (VNCPC) và Công ty Funzi, Phần Lan sẽ thực hiện dự án trong 3 năm từ 2020 đến 2023.

Mục tiêu chung của dự án nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ bền vững các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái-công bằng ở Việt Nam, góp phần giúp giảm nghèo và phát triển sinh kế bền vững, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải các bon, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tại Việt Nam.

Về các mục tiêu cụ thể, dự án giúp:

– Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) để triển khai việc thực hiện sản xuất bền vững và đổi mới sản phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm;

– Nâng cao nhận thức của đa số người tiêu dùng về lối sống, tiêu dùng bền vững, xây dựng mạng lưới thúc đẩy triển khai nhãn sinh thái-công bằng;

– Sử dụng nền tảng công nghệ để xây dựng mạng lưới nhà bán lẻ các sản phẩm sinh thái-công bằng;

– Tăng cường năng lực cho các MSMEs phát triển sản phẩm theo hướng sinh thái-công bằng để dễ dàng tiếp cận các nguồn tài chính;

– Hỗ trợ phát triển chính sách về sản xuất và tiêu dùng sản phẩm sinh thái-công bằng tại Châu Á.

Hiện tại dự án đang xây dựng khóa đào tạo trực tuyến cho 1000 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thuộc 4 tiểu ngành điều, lúa gạo, trái cây và rau củ về sản xuất bền vững, đổi mới sản phẩm và chứng nhận hướng đến sản phẩm eco-fair. Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan tới dự án, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển bền vững (CCS), số ĐT: 024 62605318 hoặc địa chỉ email: programme.ecofair.2020@gmail.com