Lễ chia tay cựu Tham tán Nông nghiệp Willem Schoustra và ra mắt Tham tán mới Ingrid Korving, Thứ Sáu, ngày 23 tháng Chín 2022 tại nhà riêng Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam H.E. Mr. Kees van Baar