Visit NVHBP @ the HortEx

Hiệp hội hợp tác doanh nghiệp trồng trọt Hà Lan – Việt Nam sẽ có mặt tại Diễn đàn HortEx từ ngày 26 đến 28 tháng 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ có một gian hàng chung (gian hàng C14) cùng với thành viên Gakon. Bên cạnh đó, Ridder Group và KP Holland cũng sẽ có mặt tại triển lãm trồng trọt.

Chúng tôi hoan nghênh tất cả các bạn để tìm hiểu thêm về Hiệp hội tại hội thảo của chúng tôi vào Thứ Năm ngày 27 tháng 2. Thời gian từ 10:40 đến 11:40.

Nếu bạn muốn biết thêm về “5 bước đầu tiên để có một nhà kính đạt lợi nhuận cao”, hãy đến hội thảo do Arjan Janmaat của Ridder Group tổ chức vào Thứ Năm ngày 27 tháng 2. Thời gian từ 10:05 đến 10:35.

Nếu bạn muốn biết thêm về quản lý chất lượng, hãy đến tham dự hội thảo do Mirjam Boekestijn tổ chức tại diễn đàn Xuất khẩu vào thứ Năm ngày 27 tháng 2. Thời gian từ 13:30 đến 14:30.

Hẹn gặp lại bạn tại HortEx!