Diễn đàn chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam 2021

Hôm nay, ngày 16 tháng 9, tại Hà Nội, Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Việt Nam Hà Lan (NVHBP) đã tham gia Hội thảo trực tuyến Diễn đàn Quốc tế Chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam 2021: Bắt kịp các xu thế thị trường, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch và hậu đại dịch Covid-19. Hội nghị diễn ra với các diễn giả từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Hà Lan, với nội dung chính là chủ đề chuyển đổi kỹ thuật số trong nông nghiệp. Ông Frans Lips, Cán bộ Chính sách Cấp cao của Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng Thực phẩm, là diễn giả đại diện cho phía Hà Lan. ‘’Hà Lan, một quốc gia nhỏ bé, nhưng vẫn là một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng ta cần tạo ra một phương thức sản xuất lương thực bền vững cho các thế hệ tương lai. Nông nghiệp tuần hoàn sẽ đóng một vai trò trong việc này cũng như các công nghệ kỹ thuật số quan trọng như dữ liệu lớn, máy học, trồng trọt tự chủ. Tất cả điều này đều có ý nghĩa khác nhau trong hệ thống canh tác chính xác. Điều quan trọng cần lưu ý là công nghệ kỹ thuật số không thể thay thế hoàn toàn kiến ​​thức và kinh nghiệm – những yếu tố quan trọng nhất. ”