HIỆP HỘI HỢP TÁC KINH DOANH NÔNG NGHIỆP HÀ LAN – VIỆT NAM

Hiệp hội Hợp tác kinh Doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam là một tổ chức hợp tác giữa các doanh nghiệp, Viện nghiên cứu, Tổ chức Chính phủ của Hà Lan và Việt Nam trong lĩnh vực trồng trọt. Hiệp hội là tổng hòa của kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm của toàn bộ chuỗi giá trị trồng trọt tại Việt Nam và Hà Lan. Cộng tác là vấn đề cốt lõi – các thành viên cùng làm việc để xây dựng mối quan hệ dài hạn thông qua chia sẻ chuyên môn và nguồn lực để đóng góp vào thị trường đang phát triển của Việt Nam và bằng cách xúc tiến, chia sẻ và thương mại hóa các công nghệ trồng trọt Hà Lan.

Nhiệm vụ

 •  Xác định các đối tác nghiên cứu và thương mại phù hợp với các thành viên để xây dựng mối quan hệ dài hạn.
 • Chia sẻ chuyên môn và nguồn lực đóng góp vào thị trường gia tăng của Việt Nam và xúc tiến, chia sẻ và thương mại hóa các công nghệ trồng trọt Hà Lan.
 • Mở cửa vào thị trường Châu Âu đối với các thành viên Việt Nam.

Tầm nhìn

Đưa nền nông nghiệp trồng trọt của Việt Nam lên một tầm cao mới bằng việc thành lập và ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật từ Hà Lan tối ưu và hiệu quả thông qua các chuỗi cung ứng hoa, cây trồng, trái cây và rau quả, nâng cao nền sản xuất trồng trọt lên mức chất lượng cao, bền vững và an toàn.

Mục đích

 •  Xây dựng lợi ích thương mại đối với các thành viên.
 • Phát triển và thực hiện các dự án với các thành viên.
 • Sản xuất an toàn và sạch bằng việc ứng dụng canh tác nông nghiệp thông minh.
 • Rút ngắn chuỗi cung ứng thực phẩm và giảm chất thải, hư hao.
 • Gia tăng doanh thu và lợi nhuận đối với các nhà trồng trọt.

CÁC HOẠT ĐỘNG

Kết nối

 • Kết nối các thành viên.
 • Kết nạp các thành viên mới.
 • Xây dựng diễn đàn rộng khắp.

Chia sẻ tri thức

 • Hội thảo
 • Workshop
 • Đào tạo

Kinh nghiệm

 • Tổ chức các tour nghiên cứu.
 • Thăm quan các doanh nghiệp.

Gây quỹ

 • Cho các dự án và hoạt động của Diễn đàn.
 • Quỹ hỗ trợ.
 • Các nhà đầu tư.

Phát triển dự án

 • Khởi động dự án
 • Hỗ trợ dự án
© Bản quyền: Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam.