Trường Cao đẳng nông nghiệp Thái Bình kỷ niệm ngày chuyển đổi từ trồng lúa gạo sang trồng hoa, cây cảnh và cây ăn quả

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, trường Cao đẳng Nông nghiệp Thái Bình đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm sau khi được cấp phép chuyển đổi 2,3 ha đất từ ​​trồng lúa thành trồng hoa, cây cảnh và cây ăn quả. Buổi lễ có sự tham gia của các lãnh đạo từ UBND tỉnh Thái Bình. Hiện đã có một số hoa tulip, lily từ Hà Lan được các nhân viên và sinh viên của Trường nghiên cứu và trồng thử nghiệm. Đây là bước đầu tiên để tiến hành dự án nghiên cứu và áp dụng các giống hoa mới, cây ăn quả và cây cảnh trong trường.