Tăng cường khối doanh nhân nữ Việt Nam

N

NVHBP đã tham gia vào sự kiện kết nối có tên “Tăng cường khối doanh nhân nữ Việt Nam” vào thứ hai ngày 10 tháng 2. Bên cạnh đó, NVHBP cũng đã tiếp đón đoàn đại biểu vào thứ ba ngày 11/2. Đoàn đại biểu được thành viên của Hiệp hội là KP Holland nồng nhiệt chào đón khi có cơ hội thăm quan công ty của KP Holland. Sau đó, đoàn đại biểu cũng được lắng nghe bài giới thiệu về NVHBP và có tour tham quan Trung tâm trồng trọt thế giới.

Dự án “Tăng cường khối doanh nhân nữ Việt Nam – SWEV” được tài trợ bởi chính phủ Hà Lan và sự hỗ trợ bởi những chuyên gia hàng đầu của PUM Netherlands. Dự án được tổ chức bởi Vietnam Insight và 3 tổ chức khác bao gồm: Hội đồng Nữ doanh nhân Việt Nam (Vietnam Women Entrepreneurs Council – VWEC), Hội Nữ doanh nhân Hà Nội (Hanoi Association for Women Entrepreneurs – HNEW) và Hội Nữ Doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh (HCMC Association For Women Executives & Entrepreneurs – HNEW).