Sự kiện của Phòng thương mại Hà Lan – Việt Nam (NVCC): Gặp mặt đại sứ tại The Hague

Hiệp hội hợp tác doanh nghiệp trồng trọt Hà Lan Việt Nam (NVHBP) đã có mặt tại sự kiện “Gặp mặt đại sứ” của Phòng thương mại Hà Lan – Việt Nam diễn ra vào thứ năm, ngày 19 tháng 12 năm 2019.