Rijk Zwaan trở thành thành viên mới của Hiệp hội

Ngày 27 tháng 2 vừa qua, Ông Henk van Eijk và Ông Jean-Marie Rozec đã ký bản hợp đồng thành viên đối với Công ty Rijk Zwaan để trở thành thành viên của Hiệp hội hợp tác doanh nghiệp trồng trọt Hà Lan – Việt Nam trong thời gian diễn ra Triển lãm HortEx tại thành phố Hồ Chí Minh.