Giới thiệu về Đổi Mới – Inforin

Công ty Đổi Mới được thành lập từ năm 2008, với ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực sản xuất phần mềm, hoạt động dịch vụ CNTT, tư vấn quản trị doanh nghiệp và lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, vật liệu xây dựng.
Đổi Mới đã tham gia tư vấn chuyển đổi số, nghiên cứu và triển khai các ứng dụng CNTT cho nhiều doanh nghiệp, nhiều hiệp hội thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, khoáng sản …; Phần mềm do Đổi Mới cung cấp được xây dựng phù hợp với yêu cầu quản lý của mỗi đơn vị dựa trên cơ sở khảo sát chi tiết và đánh giá hiện trạng để đưa ra những đề xuất phù hợp nhất. Tất cả các module được tích hợp trên cùng một nền tảng (platform), các dữ liệu được liên thông phục vụ công tác quản trị, điều hành, quản lý sản xuất đáp ứng nhiều tiêu chí và thực sự đã góp phần nâng cao hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Các sản phẩm của Đổi Mới gồm:
1) Tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp (kết nối ứng dụng IoT để xây dựng nhà máy thông minh, nông nghiệp thông minh…)
2) Tư vấn xây dựng, thiết kế website;
3) Phát triển các phần mềm ERP trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp.
4) Phát triển các phần mềm quản trị sản xuất MES;
5) Phát triển các phần mềm quản lý bán hàng, quản trị quan hệ khách hàng CRM.

Kính mời các Quý vị tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi trên trang web