NVHBP thăm tỉnh Đồng Tháp

Thứ Bảy, ngày 4 tháng 3 2023, NVHBP cùng các thành viên Ridder, Onings Holland Flowerbulbs, Thiên Điểu, Danny Green và Koidra đã đến thăm tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, Hội đã gặp Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại HortEx. Tiếp theo cuộc gặp, đoàn đã về thăm Trung tâm thương mại hoa kiểng và Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao Sa Đéc.

UBND tỉnh Đồng Tháp và NVHBP đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm phối hợp chặt chẽ hơn trên 3 điểm chính, đó là:

  1. Đưa các giống hoa mới phù hợp vào canh tác tại tỉnh Đồng Tháp;
  2. Trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật canh tác hoa, đặc biệt là công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về quản lý sau thu hoạch và xúc tiến bán hàng;

III. Tư vấn quảng bá và kinh doanh hoa, cây cảnh trong trung tâm thương mại.

Bước đầu, các bên sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để xây dựng một dự án thí điểm trồng hoa Lan Huệ tại Tỉnh.