Liên hoan Tết cổ truyền Nguyên Đán năm 2020

Ban lãnh đạo của NVHBP đã tham dự lễ chúc mừng năm mới của đồng bào Việt Nam do PUM và NVCC (Phòng Thương mại Hà Lan-Việt Nam) tổ chức. Cả hai Đại sứ đều có mặt, Bà Ngô Thị Hoa, Đại sứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan và Bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.