LIÊN HỆ

Ms. Mai Hong

ĐIỀU PHỐI VIÊN VIỆT NAM

Ms. Mirjam Boekestijn

ĐIỀU PHỐI VIÊN HÀ LAN

LIÊN HỆ

0 + 2 = ?

Địa chỉ

Trung tâm trồng trọt thế giới
Europa 1, 2672 ZX Naaldwijk
Hà Lan

Thiên Điểu
92 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Việt Nam.

Phòng Thương mại Hà Lan
Diễn đàn nông nghiệp trồng trọt Hà Lan – Việt Nam
Số đăng ký CCI 74323023 – RSIN 859934470 – Số thành lập 000042472806
Ngày đăng ký: 08-04-2019

© Bản quyền: Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam.