KHOA CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI NVHBP

Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam (NVHBP) và Khoa Công Nghệ Nông Nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (FAT.UET) đã ký Biên bản Ghi nhớ theo hình thức trực tuyến.

Tại buổi Lễ, về phía NVHBP đã có sự hiện diện của Ông Henk van Eijk, Chủ tịch, các thành viên Ban Quản trị, các điều phối viên và một số thành viên liên quan.

Về phía FAT.UET, có Giáo sư Tiến sỹ Lê Huy Hàm, Chủ nhiệm Khoa và một số cán bộ trong Khoa.

Hai bên thỏa thuận sẽ:

  • Sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn lực của FAT.UET và NVHBP vào phát triển hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo thực tế, nghiên cứu, ứng dụng khoa học của FAT.UET.
  • Khuyến khích và tạo điều kiện triển khai ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của NVHBP tại Việt Nam.

Cụ thể là:

  • Trao đổi tri thức, kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên sâu.
  • Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, xây dựng và thực hiện các chương trình nghiên cứu phát triển sản phẩm theo định hướng của doanh nghiệp.
  • Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế, tổ chức thực tập cho sinh viên của Khoa…

Biên bản Hợp tác có giá trị trong vòng 05 năm (2021-2026).

Hai bên thống nhất sẽ có thêm các trao đổi chi tiết hơn trên các dự án cụ thể trong tương lai gần, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu và phát huy năng lực của mỗi phía.