HỢP TÁC NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO VÀ THƯƠNG MẠI NGÀNH HÀNG HOA – KIỂNG TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2025

Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, và Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam (NVHBP) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh hoa – kiểng dài hạn cho tỉnh Đồng Tháp; nghiên cứu, chuyển giao và thương mại các sản phẩm hoa – kiểng mới phù hợp với môi trường khí hậu; đồng thời liên kết thị trường tiêu thụ cho ngành hàng hoa – kiểng tỉnh Đồng Tháp, trong thời hạn 03 năm (2023-2025).

Theo đó, NVHBP sẽ:

  • Kết nối, chuyển giao các giống hoa mới có bản quyền,
  • Tư vấn nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và công nghệ canh tác
  • Tư vấn về thị trường và thương mại sản phẩm các hoa kiểng từ Đồng Tháp.

Đồng Tháp chịu trách nhiệm:

  • Liên kết và kết nối các bên liên quan từ Đồng Tháp tham gia vào các hoạt động khác nhau trong Chương trình hợp tác.
  • Cử cán bộ phù hợp để tiếp nhận các thông tin và triển khai công việc.
  • Chuẩn bị các hạ tầng cần thiết, phối kết hợp với Bên A trong triển khai thực hiện.