Hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan: Phát triển chuỗi giá trị trồng trọt

Chúng tôi rất vui mừng khi câu chuyện về Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam được xuất hiện trong số thứ hai của Tạp chí “Đối thoại COOP về ‘Các hợp tác xã chứng minh tương lai ở Châu Á và Thái Bình Dương thông qua các sáng kiến!”

 

Tạp chí này bao gồm các ví dụ thú vị và đa dạng từ khu vực Châu Á và Thái Bình Dương về những gì các hợp tác xã đang làm để đổi mới; quan điểm của các đối tác về tầm quan trọng của đổi mới; các vấn đề và thách thức trong việc thúc đẩy đổi mới; văn hóa, chính sách và môi trường pháp lý trong HTX như thế nào; và các lĩnh vực chính mà vẫn đang cần tìm sự đổi mới sáng tạo. Đọc thêm