HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: “KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CÀ CHUA B.E.E.F THU CHÙM”

🍅🍅Bạn đang trồng cà chua beef và mong muốn học hỏi các giải pháp trồng và chăm sóc để cây cà chua đạt năng suất cao?

Tham gia hội thảo trực tuyến cùng Rijk Zwaan Việt Nam để tìm hiểu thêm về kỹ thuật trồng, chăm sóc, các giống cà chua hiện có của Rijk Zwaan.