HỘI THẢO KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC – BÀI HỌC THỰC TIỄN TỪ HÀ LAN

Ngày 22-09-2022, đại diện NVHBP đã tham dự chức Hội thảo “Kinh nghiệm phát triển các hợp tác chiến lược của trường Đại học: Bài học thực tiễn từ Hà Lan”, do Tổ chức Nuffic của Chính phủ Hà Lan tài trợ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng các đối tác Hà Lan tham gia thực hiện dự án gồm Đại học và trung tâm nghiên cứu Wageningen, Đại học Khoa học và Ứng dụng HAS, Tổ chức đào tạo nghề Lentiz, Công ty Nông nghiệp Fresh Studio và Tổ chức phát triển Hợp tác xã Agriterra tổ chức trong khuôn khổ Dự án: “Tăng cường năng lực ngành hàng rau quả tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam” (gọi tắt là dự án OKP).

Mục tiêu của Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thông qua việc xây dựng hợp tác chiến lược giữa trường Đại học và trung tâm nghiên cứu Wageningen (WUR), HAS, Lentiz, Fresh studio, Agriterra với các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và doanh nghiệp liên quan tại Việt Nam.

Buổi sáng, các đại biểu đã nghe các tham luận về

“Những thách thức trong ngành rau hoa quả”:

  • Thách thức sản xuất: Kỹ thuật và kinh doanh, Kiến thức và kỹ năng của các đơn vị sản xuất ngành rau hoa quả.
  • Thách thức thị trường: định vị thị trường và yêu cầu thị trường trong chuỗi giá trị.
  • Thách thức về môi trường: rủi ro và giảm thiểu rủi ro

Bài chia sẻ về dự án OKP xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ngành hàng Rau hoa quả,

  • Mục tiêu của dự án OKP.
  • Mục tiêu của Trung tâm đổi mới sáng tạo Ngành hàng rau hoa quả tại VNUA.
  • Đề xuất các cơ hội hợp tác.

“Kinh nghiệm trong các dự án hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam,

Agriterra và các Hợp tác xã Việt Nam trong lĩnh vực ngành rau hoa quả Tham quan Trung tâm Đổi mới Sáng tạo ngành hàng rau hoa quả – thuộc Dự án OKP.

Buổi chiều, các bên đã thảo luận về kế hoạch hợp tác trong tương lai:  Xây dựng các dự án hợp tác trong ngành hàng rau hoa quả, liên quan đến các thách thức về sản xuất, thị trường và môi trường; Xây dựng các mục tiêu chính, lập kế hoạch thời gian và trách nhiệm, điều hành bởi điều phối dự án tại Đại học và trung tâm nghiên cứu Wageningen và Chuyên gia dự án tại Đại học Khoa học ứng dụng HAS.