HỘI THẢO Cùng nhau phát triển: Giải pháp mới cho ngành trồng trọt Việt Nam