Hội nghị toàn quốc về chế biến, phát triên thị trường nông sản

Sáng ngày 28/4/2021, Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành ủy Cần Thơ tổ chức “Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021”.

Đây là Hội nghị toàn quốc đầu tiên tập trung chuyên sâu vào một trong những động lực và then chốt của tái cơ cấu nông nghiệp nhằm phát triển thị trường nông sản.

Hội nghị đánh giá tổng quan lĩnh vực chế biến và phát triển thị trường nông sản trong bối cảnh mới đan xen nhiều thách thức và cơ hội. Đặc biệt, trong sự biến đổi linh hoạt và nhanh chóng xu thế công nghệ chế biến của thế giới.

Vấn đề ứng dụng công nghệ số vào tối ưu hóa sản xuất, tài nguyên trong chế biến nông sản của thế giới và hướng tiếp cận với Việt Nam. Áp dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công nghệ sau thu hoạch nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông sản xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ chia sẻ những xu hướng thị trường nông sản thế giới và các vấn đề đặt ra về sản xuất nông nghiệp đạt chuẩn. Các vấn đề liên quan đến xây dựng, bảo hộ thương hiệu và hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, mở cửa thị trường nông sản để tạo tín hiệu dẫn dắt, xung lực mới nhằm hoàn thiện thể chế, tăng hiệu quả thực thi và sự liên kết trong thị trường.

Đại diện Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam đã có bài tham luận về “Nông sản Việt kết nối Châu Âu – thực trạng và giải pháp”, đồng thời tham gia phiên thảo luận mở do Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp HVNCLC điều hành

Theo https://nongnghiep.vn/hoi-nghi-toan-quoc-chuyen-sau-dau-tien-che-bien-phat-trien-thi-truong-nong-san-d289414.html