Hãy thăm gian hàng của chúng tôi tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2019

Hiệp hội hợp tác doanh nghiệp trồng trọt Hà Lan – Việt Nam (NVHBP) sẽ có mặt tại Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2019 tại Thái Bình từ ngày 05/11 đến 11/11.