Happy Vegi đã thăm Trường Cao Đẳng Nông nghiệp Thái Bình và các trang trại, nhà vườn tại Lai Châu

Vào Tháng 9-2022, Happy Vegi, thành viên Đồng mới của NVHBP đã thăm Trường Cao Đẳng Nông nghiệp Thái Bình và các trang trại, nhà vườn tại Lai Châu để tìm kiếm cơ hội canh tác rau hữu cơ tại miền Bắc Việt Nam.