GIA NHẬP HIỆP HỘI

Hiệp hội được các hội viên điều hành và hoạt động dựa trên quyền lợi của các thành viên. Các thành viên có quyền biểu các quyết định và hoạt động của Hiệp hội.
Tất cả các thành viên có quyền hưởng lợi từ các dự án và vốn của Hiệp hội.
Triển khai các dự án chung hướng đến các giải pháp chất lượng cao và tiết kiệm thời gian, chi phí.
Chúng tôi có quyền thành viên mở và tự nguyện đối với tất cả các cá nhân và tổ chức có thể đóng góp vào nhiệm vụ và tầm nhìn chung của Hiệp hội và chấp nhận tuân thủ các quy định của thành viên.
Cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng ngành trồng trọt (mua bán dừng 1 lần, giảm chi phí thời gian và tiền bạc.
Làm việc cùng nhau trong chuỗi cung ứng và yêu cầu hướng đến giá trị lợi nhuận cao hơn.

TRỞ THÀNH HỘI VIÊN

Hội viên Vàng

 • Các công ty Việt Nam và Hà Lan có thể tham gia
 • Hưởng 100% quyền biểu quyết và 100% quyền sở hữu cổ phần trong Hiệp hội
 • Thông tin liên hệ, ngành nghề kinh doanh… được quảng bá tại website của Hiệp hội và các kênh thông tin khác mà Hiệp hội tham gia
 • Được chia sẻ miễn phí các thông tin kinh doanh liên quan đến thị trường, nguồn tài trợ, dự án phù hợp…
 • Được tiếp cận miễn phí các kiến thức, kinh nghiệm, các sự kiện của Hiệp hội
 • Hội phí: € 3.600 cho năm 2021
 • Thời hạn: theo năm

Hội viên Bạc

 • Các công ty Việt Nam và Hà Lan có thể tham gia
 • Hưởng 50% quyền biểu quyết và 50% quyền sở hữu cổ phần trong Hiệp hội
 • Thông tin liên hệ, ngành nghề kinh doanh… được quảng bá tại website của Hiệp hội và các kênh thông tin khác mà Hiệp hội tham gia
 • Được tiếp cận miễn phí các kiến thức, kinh nghiệm, các sự kiện của Hiệp hội
 • Được chia sẻ miễn phí các thông tin kinh doanh liên quan đến thị trường, nguồn tài trợ, dự án phù hợp…
 • Hội phí: € 1.800 cho năm 2021
 • Giá trị hiệu lực: theo năm

Hội viên Đồng

 • Chỉ dành cho các công ty Việt Nam
 • Hưởng quyền biểu quyết và quyền sở hữu cổ phần trong Hiệp hội theo tỷ lệ đóng góp
 • Thông tin liên hệ, ngành nghề kinh doanh… được quảng bá tại website của Hiệp hội và các kênh thông tin khác mà Hiệp hội tham gia
 • Được tiếp cận miễn phí các kiến thức, kinh nghiệm, các sự kiện, các khóa đào tạo.. của Hiệp hội.
 • Được chia sẻ các thông tin kinh doanh liên quan đến thị trường, nguồn tài trợ, dự án phù hợp… (có thể phải trả phí tùy theo trường hợp cụ thể)
 • Hội phí 2021: € 100 (trước thuế), tương đương 3.000.000 VND (bao gồm VAT)
 • Giá trị hiệu lực: theo năm

LIÊN HỆ

2 + 6 = ?

© Bản quyền: Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam.