GIA NHẬP HIỆP HỘI

Hiệp hội được các hội viên điều hành và hoạt động dựa trên quyền lợi của các thành viên. Các thành viên có quyền biểu các quyết định và hoạt động của Hiệp hội.
Tất cả các thành viên có quyền hưởng lợi từ các dự án và vốn của Hiệp hội.
Triển khai các dự án chung hướng đến các giải pháp chất lượng cao và tiết kiệm thời gian, chi phí.
Chúng tôi có quyền thành viên mở và tự nguyện đối với tất cả các cá nhân và tổ chức có thể đóng góp vào nhiệm vụ và tầm nhìn chung của Hiệp hội và chấp nhận tuân thủ các quy định của thành viên.
Cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng ngành trồng trọt (mua bán dừng 1 lần, giảm chi phí thời gian và tiền bạc.
Làm việc cùng nhau trong chuỗi cung ứng và yêu cầu hướng đến giá trị lợi nhuận cao hơn.

TRỞ THÀNH HỘI VIÊN

Hội viên Vàng

 • Các công ty Việt Nam và Hà Lan có thể tham gia.
 • Quyền biểu quyết 100%
 • Quyền sở hữu 100%
 • Lệ phí € 3.000.
 • Thời hạn: theo năm.

Hội viên Bạc

 • Các công ty Việt Nam và Hà Lan có thể tham gia.
 • Quyền biểu quyết 50%
 • Quyền sở hữu 50%
 • Lệ phí € 1.500.
 • Thời hạn: theo năm.

CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

 • Chỉ dành cho các viện nghiên cứu, tổ chức chính phủ và phi lợi nhuận.
 • Không có quyền biểu quyết.
 • Không có quyền sở hữu.
 • Được chia sẻ thông tin.
 • Tiếp cận kiến thức và kinh nghiệm trong Diễn đàn ( ví dụ như các sự kiện).
 • Giới hạn trong vòng 6 tháng.

Hội viên Chiến lược

 • Chỉ dành cho các công ty Việt Nam.
 • Không có quyền biểu quyết.
 • Không có quyền sở hữu.
 • Được chia sẻ thông tin.
 • Tiếp cận kiến thức và kinh nghiệm trong Diễn đàn ( ví dụ như các sự kiện).
 • Giới hạn trong vòng 6 tháng.

LIÊN HỆ

2 + 0 = ?

© Bản quyền: Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam.