Gặp mặt xã giao cùng Tân Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan

Thứ Hai ngày 24 tháng 8, các thành viên Hà Lan của Hiệp Hội đã được Đại sứ quán Việt Nam mời tới gặp mặt và chào xã giao với Tân Đại Sứ, Ông Phạm Việt Anh. Các thành viên đã có cơ hội giới thiệu với Đại sứ về công ty của mình cũng như về Hiệp Hội. Trong cuộc họp, các bên đã thảo luận về cách tiếp tục và tăng cường hợp tác nhằm đưa ngành nông nghiệp trồng trọt của Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. Nhu cầu của ngành trồng trọt Việt Nam là gì và Hiệp hội có thể đóng góp như thế nào vào việc này.