GIA HẠN BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA NVHBP VÀ BỘ NN & PTNN VIỆT NAM

Sau chuyến thăm của Ban điều hành Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan- Việt Nam (NVHBP) vào Tháng 8 năm 2022, các bên đã đồng ý gia hạn Biên bản ghi nhớ ký với Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (DCP) vào năm 2019 thêm 3 năm nữa.

Theo đó, các Bên sẽ tiếp tục phát triển sự hợp tác giữa doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam để xây dựng các dự án nông nghiệp trồng trọt và phát huy kiến ​​thức và chuyên môn của nhau trong lĩnh vực phát triển và chuyển giao tri thức.

Các Bên hướng tới:

  • sản xuất thực phẩm an toàn và lành mạnh bằng cách áp dụng canh tác thông minh, như công nghệ cao và quản lý sâu bệnh, dịch bệnh để bảo vệ điều kiện đất và nước ngầm hoặc khôi phục và phục hồi đất và tài nguyên nước cho nông nghiệp;
  • rút ngắn chuỗi cung ứng thực phẩm để đảm bảo sản phẩm tươi, an toàn cho người tiêu dùng và giảm thiểu lãng phí;
  • tăng doanh thu và lợi nhuận cho nông dân bằng cách giảm thiểu chất thải và thất thoát nông phẩm tươi sau thu hái.

Các Bên sẽ tổ chức các hội thảo và hội nghị để thảo luận về việc thực hiện các nguyên tắc và phương pháp canh tác bền vững, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, an toàn thực phẩm và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Các bên sẽ khởi xướng và thực hiện các dự án thí điểm và tìm nguồn tài chính cho các dự án này.