DƯA LƯỚI – CHUYÊN ĐỀ ĐƯỢC MONG ĐỢI NHẤT TRONG NĂM TỪ CÁC NHÀ VƯỜN

🍈🍈 DƯA LƯỚI – CHUYÊN ĐỀ ĐƯỢC MONG ĐỢI NHẤT TRONG NĂM TỪ CÁC NHÀ VƯỜN

Chuỗi hội thảo trực tuyến chuyên cây DƯA LƯỚI sẽ được Rijk Zwaan thực hiện tại fanpage Rijk Zwaan Vietnam trong thời gian tới như sau:
🌱 Chuyên đề 1: Ngày 27/09/2021 – Kỹ Thuật Trồng và Chăm Sóc Dưa Lưới cơ bản trên giá thể

(1) Facebook

🌱 Chuyên đề 2: Ngày 15/10/2021 – Inthanon RZ, Đem sắc vàng đong đầy tết sum vầy

https://www.facebook.com/RijkZwaanVietnam/videos/961214014468177/

🌱 Chuyên đề 3: Ngày 12/11/2021 – Củng cố kỹ thuật trồng dưa Inthanon tại vườn thực nghiệm Rijk Zwaan

https://www.facebook.com/RijkZwaanVietnam/videos/582340563036245/