Chính thức thành lập Hiệp hội Hợp tác Doanh nghiệp Trồng trọt Hà Lan – Việt Nam

Các công ty và tổ chức của Hà Lan quyết định tăng cường năng lực và khả năng để hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị trồng rau và hoa của Việt Nam.

Vào ngày 19 tháng 12 năm 2018, một buổi lễ ký kết đã diễn ra tại Đại sứ quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hague, Hà Lan, trong đó một nhóm các công ty và tổ chức của Hà Lan chính thức thành lập Hiệp hội Hợp tác Doanh nghiệp Trồng trọt Hà Lan-Việt Nam.

Các thành viên trong Diễn đàn này sẽ tăng cường năng lực và khả năng nhằm cung cấp kiến ​​thức, chuyên môn và đầu tư cho sự phát triển hơn nữa của toàn bộ chuỗi cung ứng bao gồm nhân giống, trồng trọt, cung cấp nhà kính và công nghệ, quản lý sau thu hoạch, kinh doanh, hậu cần, thiết kế và kỹ thuật.
Trong buổi lễ này, Đại sứ Bà Ngô Thị Hoa, bày tỏ sự biết ơn đối với sự giúp đỡ của ông Nguyễn Hải Tịnh, cố vấn kinh tế của Đại sứ quán, mối liên hệ đầu tiên đã được thiết lập với các đối tác Việt Nam.

Những đơn vị khởi xướng và thành viên đầu tiên là: Hạt giống rau Axia, Onings Holland, Viện Nghiên cứu sinh học thực phẩm Wageningen, Van der Valk Horti Systems, Kneppelhout & Korthals Advocaten, Kuiper Compagnons, Kenlog B.V.

*Từ trái sang phải: Ông Fokke Kracht (Van der Valk Horti Systems), Bà Heike Axmann (Wageningen University & Research), Ông Theo Tiegelaar (Kenlog), Ông Fred Jansen (Kenlog), Bà Ngo Thi Hoa (Đại sứ Việt Nam), Ông Jeroen Haver (NL.IN.BUSINESS), Ông Paul Onings (Onings Holland Flower Bulbs), Ông Nguyễn Hải Tịnh (Cố vấn kinh tế)