ASIA-PACIHỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 13 VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG MINH TRONG NÔNG NGHIỆP (APFITA 2022)aAFIC FEDERATION FOR INFORMATION TECHNOLOGY IN AGRICULTURE

Trong các ngày 24-26 Tháng 11 năm 2022, tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông Nghiệp Hà Lan – Việt Nam (NVHBP) đã tham dự Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2022) với chủ đề: “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông minh vì một nền nông nghiệp bền vững” nhằm kết nối các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trường đại học, người học… từ khắp nơi trên thế giới chia sẻ, thảo luận về những công nghệ tiên tiến, xu hướng, thách thức và giải pháp liên quan tới công nghệ thông minh trong lĩnh vực nông nghiệp hướng tới một nền nông nghiệp bền vững trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Năm 2022, Mạng lưới toàn cầu trong nông nghiệp, thực phẩm và môi trường (INFITA) quyết định phối hợp tổ chức Hội nghị thế giới về nông nghiệp điện toán (WCCA – World Congress on Computer in Agriculture) cùng với APFITA 2022.

https://apfita.fimo.edu.vn/