HIỆP HỘI HỢP TÁC KINH DOANH NÔNG NGHIỆP HÀ LAN – VIỆT NAM

Hiệp hội Hợp tác kinh Doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam là một tổ chức hợp tác giữa các doanh nghiệp, Viện nghiên cứu, Tổ chức Chính phủ của Hà Lan và Việt Nam trong lĩnh vực trồng trọt. Hiệp hội là tổng hòa của kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm của toàn bộ chuỗi giá trị trồng trọt tại Việt Nam và Hà Lan. Cộng tác là vấn đề cốt lõi – các thành viên cùng làm việc để xây dựng mối quan hệ dài hạn thông qua chia sẻ chuyên môn và nguồn lực để đóng góp vào thị trường đang phát triển của Việt Nam và bằng cách xúc tiến, chia sẻ và thương mại hóa các công nghệ trồng trọt Hà Lan.

Hiệp hội

Là nơi các Công ty và Viện Nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trồng trọt cùng cộng tác để thúc đẩy việc kinh doanh nông nghiệp trồng trọt giữa Việt Nam và Hà Lan.

Tầm nhìn

Đưa nền nông nghiệp trồng trọt của Việt Nam lên một tầm cao mới bằng việc thành lập và ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật từ Hà Lan tối ưu và hiệu quả thông qua các chuỗi cung ứng hoa, cây trồng, trái cây và rau quả, nâng cao nền sản xuất trồng trọt lên mức chất lượng cao, bền vững và an toàn.

Mục đích

  • Xây dựng lợi ích thương mại đối với các thành viên.
  • Phát triển và thực hiện các dự án với các thành viên.
  • Sản xuất an toàn và sạch bằng việc ứng dụng canh tác nông nghiệp thông minh.
  • Rút ngắn chuỗi cung ứng thực phẩm và giảm chất thải, hư hao.
  • Gia tăng doanh thu và lợi nhuận đối với các nhà trồng trọt.

HÃY GIA NHẬP CÙNG CHÚNG TÔI

Hiệp hội được các hội viên điều hành và hoạt động dựa trên quyền lợi của các thành viên. Các thành viên có quyền biểu các quyết định và hoạt động của Hiệp hội.
Tất cả các thành viên có quyền hưởng lợi từ các dự án và vốn của Hiệp hội.
Triển khai các dự án chung hướng đến các giải pháp chất lượng cao và tiết kiệm thời gian, chi phí.
Chúng tôi có quyền thành viên mở và tự nguyện đối với tất cả các cá nhân và tổ chức có thể đóng góp vào nhiệm vụ và tầm nhìn chung của Hiệp hội và chấp nhận tuân thủ các quy định của thành viên.
Cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng ngành trồng trọt (mua bán dừng 1 lần, giảm chi phí thời gian và tiền bạc.”
Làm việc cùng nhau trong chuỗi cung ứng và yêu cầu hướng đến giá trị lợi nhuận cao hơn.

TIN TỨC

© Bản quyền: Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam.